KSP48B

ADSL2+/POTS splitter

ADSL2+/POTS splitter KSP48B oddeľuje ADSL signál a analógovú telefónnu linku. Veľmi malé rozmery, stabilné hardvérové riešenie a stabilný výkon s integrovanou prepäťovou ochranou je prispôsobené na použitie na ADSL linkách.